طرح های جاری(1398)
 پروژههای جاری برنامه همکاری بینالمللی برای توسعه پژوهشهای کاربردی (ایکارد)، سال  1398
  ردیف محقق ایرانی دانشگاه محقق ایرانی عنوان پروژه به فارسی محقق خارجی دانشگاه محقق خارجی
  1 فرشيد چيني دانشگاه تهران افزايش انتقال حرارت چگالشي با استفاده از نانومهندسي سطح براي افزايش مبدل هاي حرارتي علیداد امیرفضلی دانشگاه یورک،کانادا
  2 مرضیه حسینی‌راد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی‌های باکتریوسین‌های حاصل از باکتری‌های اسید لاکتیک در محصولات بومی به‌منظور نگهداری بیولوژیک در فرآورده‌های غذایی حمید قدوسی دانشگاه متروپولیتن لندن،انگلستان
  3 جمشيد راهب پژوهشگاه مهندسي ژنتيك و زيست فناوري بررسي بيو ماركر نانوذره طلا براي تشخيص زود هنگام سرطان پروستات فرهاد رضايي مرکز پزشکی اراسموس، بخش کبد و گوارش، هلند 
  4 بهنام محمدی ایواتلو دانشگاه تبریز ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺳﺪﻱ دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، آمریکا
  5 مهدی مقیمی زند دانشگاه تهران ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺮﻃﺎﻥ روزبه درگزنی دانشگاه میشیگان، آمریکا
  6 سید علی طیبی فرد پژوهشگاه مواد و انرژي بررسی اثر فازMAXاز نوعTi3AlC بر ریزساختار و خواص مکانیکی سرامیک هاي فوق دمابالاي2 TiB و 2 ZrB محمدرضا شکوهی‌مهر دانشگاه ملی سئول، کره
  7 حسن سجادي دانشگاه بجنورد پیش بینی رفتار ریزگردها داخل اتاق بیمارستان با استفاده از روش شبکه بولتزمن گودرز احمدي  دانشگاه کلاکسون، آمریکا

 

رديف

Iranian Researcher

University

Project Title

French Researcher

University

1

حسن جلیلی

تهران

زیست پالائی ترکیبات داروئی و مواد مراقبتی با استفاده از ریزجلبک و لجن فعال

Abdeltif Amrane

ENSCR – Laboratory UMR CNRS

2

محمد جعفرزاده

رازی کرمانشاه

تهیه چارچوب های فلز-آلی دارای فعالیت نوری براساس زیرکونیم، روی و تیتانیوم برای احیا فوتوکاتالیستی دی اکسید کربن

Sylvie Chardon

Université Grenoble Alpes

3

ذبیح اله مهدوی فر

شهید چمران اهواز

طراحی محاسباتی سیستم های MBx : از ورقه های شبه گرافنی تا نانو مواد دو بعدی ساندویچ شکل

Gilles Frapper

Institut de Chimie des Matériaux et Milieux de Poi

4

علي افشار

موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

ميراث و طرح هاي شهري در مشهد

M. Gruet Brice

Lavue

5

بهزاد عطایی آشتیانی

صنعتی شریف

تخمین میزان ذخیره آب آبخوان ها در مناطق خشک با استفاده از داده های ماهواره ای با در نظرگرفتن عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران)

Marwan Fahs

strasbourg university

6

مجتبی زارعی

شهید بهشتی

ترکیب نوار الکتریکی مغز و تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی

Christian Barillot

Inria Rennes - Bretagne Atlantique

7

مهدی ضرغامی

دانشگاه تبریز

از انتخاب اجتماعی تا توصيه به گروه: مدل ها، الگوريتم ها و کاربرد در مديريت منابع آب

Jérôme Mengin

University of Toulouse

8

سعید شیری قیداری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حضور از راه دور به کمک ربات

Thierry Pozzo

Université de Bourgogne

9

علی مرسلی

تربیت مدرس

پروسکایت معدتی جفت شده با کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) و چهارچوب های فلز- آلی بعنوان فوتوکاتالیست برای کاهش CO2

Rabah Boukherroub

University of Lille

10

زهرا امام جمعه

تهران

ارتقاي ارزش افزوده زنجیره محصولات کشاورزي-غذایی با استفاده از روش آزاد سازي ناگهانی تحت کنترل

Colette BESOMBES

University of La Rochelle

11

سید حمیدرضا صادقی

تربیت مدرس

حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی زغال زیستی متخلخل تولیدی از پسماند ویناس صنایع نیشکر

Rafael Angulo-Jaramillo

University of Lyon

12

داود فرج زاده

شهید مدنی آذربایجان

تنظیم رداکس در تمایز باکتروئید در همزیستی سینوریزوبیوم ملیلوتی: آنالیز نقش ترانسکریپتوم فاکتورهای نوع MarR

Pierre Ferendo

INRA

13

سید کاظم صباغ

یزد

شناسایی و تعیین مشخصات قارچهای همزیست (میکوریز) با کارایی بالا در جهت افزایش عملکرد کاشت گندم زراعی

Christophe ROUX

Paul Sabatier

14

کامران کاظمی

صنعتی شیراز

ناحیه بندی ضایعات مغزی ناشی از حملات مغزی با کمک تصاویر تشدید معناطیسی چند طیفی در مراحلی حاد و مزمن

Ardalan Aarabi

Picardie Jules Verne

15

زهرا موسوی 

تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

تعیین رفتار گسله¬های فعال شرق ایران برای ارزیابی خطر لرزه¬ای با استفاده ازترکیب داده‌ها و مدل‌های ژئودزی (GPS and InSAR) و تکتونیک

Andrea Walpersdorf

دانشگاه گرونوبل آلپ

16

حمید عبدالهی

 

تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

آنالیز کمی در نمونه های با بافت پیچیده به هدف دستیابی به مزیت مرتبه دومی با استخراج فاکتور سه خطی بر مبنای دووالیتی

Ludovic Duponchel

Université de Lille1, Sciences et Technologies

17

مریم شیبی

شاهرود

استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS) و پالئومغناطیس جهت تعیین سازوکار جایگیری توده نفوذی زاغر (باختر تفرش)، بخش مرکزی کمان ماگمایی ارومیه – دختر، ایران

Pierre Rochette

Aix-Marseille Université CNRS

18

مجید علیزاده

ﺗﻬﺮان

ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت در ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ

Philippe Balbiani

 

19

داود افهامی سیسی

ﺗﻬﺮان

اﺻﻼح ﭼﻮب ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮرﻓﻮرال-اوره و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻮازدﮔﯽ و دوام زﯾﺴﺘﯽ

Marie-France Thevenon

 

20

حمدالله سجاسی قیداری

فردوسی مشهد

توسعه مناطق روستایی از طریق ترویج گردشگری کشاورزی در شهرستان "تربت حیدریه" –ایران

Jean RIEUCAU

Université Lyon2

21

سحر مقیمی

فردوسی مشهد

آغاز ادراک ریتم در نوزادان پره ترم: مطالعه EEG

Mahdi Mahmoudzadeh

Université de Picardie Jules Verne (UPJ

22

مریم هنرمند

تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

بررسی جایگاه ژئودینامیکی مجموعه دگرگونی نئوپروتروزوئیک پایانی همراه با کانه زایی آهن در ناحیه تکاب، شمال غرب ایران                                             

 

Beate Orberger

Université Paris-Sud

23

ابراهیم فرجاه

شیراز

طراحی سیستم های انرژی الکترونیکی و شبکه های عمومی: با تمرکز بر خودروهای برقی

Jean-Luc Schanen

دانشگاه INPG گرنوبل فرانسه

24

سعید حمزه

تهران

توسعه روش مناسب پایش و پیش بینی تغییرات تالاب ها با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی تالاب انزلی)

Mohamed Maanan

University of Nantes

25

محمدرضا سهیلی

خوارزمی

بازسازی تصویر با کیفیت متن از روی تصاویر ویديویی

Luqman Muhammad Muzzamil

University of La Rochelle

26

روح الله سرفراز خباز

دانشگاه شهید بهشتی

طراحی و پایش سلامت سازه های مرکب ساندویچی، آزمایش و پیاده سازی روی پل های فوق سبک کامپوزیتی

Mohamed Hamdaoui

Université de Lorraine

27

سمیه چمانی

صنعتی خواجه نصیرالدین

آشکارسازی و جلوگیری از زمین خوردن برای افراد سالمند مبتنی بر اینترنت اشیا

Vahid Meghdadi

University of Limoges

 
 

فهرست پروژههای ثبت شده در سامانه طوبی برنامه دعوت برای پژوهشهای مشترک (ICRP)، سال1398
  ردیف محقق ایرانی دانشگاه محقق ایرانی عنوان پروژه به فارسی محقق خارجی دانشگاه محقق خارجی ملیت همکار خارجی حوزه تخصصی و اولویت
  1 سمیه دولت آبادی فن آوریهای نوین سبزوار مطالعه فیلوژنی و تکاملی قارچهای خانواده موکورالها در مناطق نفتی ایران به منظور پاک سازی خاکهای آلوده به مواد نفتی Julia Pawlowska Warsaw University لهستان محیط زیست
  2 حسن زمانیان دانشگاه لرستان ماگمای آداکیتی و کانی زایی مس- طلا در منطقه رنگرز ساوه، شمال ساوه ، مرکز ایران. Xiaoyong Yang University of Science and Technology China < Heifi چین علوم پایه- اقتصادی
  3 پریچهر حناچی دانشگاه الزهرا تاثیر ترکیبی میکروپلاستیک ها و آلاینده های شیمیایی محیط بر روی پارامترهای تغذیه ای تعدادی موجودات آبزی تجاری Prof. Jingfu Liu Chinese Academy of Sciences چین محیط زیست- اقتصادی
  4 جواد صادق نژاد دانشگاه تهران مطالعه استریولوژي تاثیر بتائین بر روي ساختار بیضه متعاقب تجویز داروي شیمی درمانی اگزالی پلاتین در رت جنس راندل نینگارد دانشگاه آرهوس دانمارك دانمارک علوم پزشکی- تولید
  5 حاجی آقایی وفایی دانشگاه بناب ساخت و تست میکروتراشه¬های میکروسیالاتی مبتنی بر تحریک الکتروسینتیک برای کاربرد حسگرهای بیولوزیکی Prof. Laurent Francis دانشگاه لوون بلژیک ازمایشگاه SMALL بلژیک فنی و مهندسی- تولید
  6 حامد ابراهیمیان دانشگاه تهران بررسی کاهش تلفات آب، آلودگی فسفر و فرسایش خاک در اراضی کشاورزی با ایجاد مانع در داخل جویچه Prof. Enrique Playán EEAD-CSIC اسپانیا اسپانیا کشاورزي- آب
  7 رامین هاشمی دانشگاه علم و صنعت ایران بکارگيري فرايند نورد پيوندي تجمعي در ساخت ورق هاي نازک نانو ساختار/ فوق ريز دانه براي باتري ها (باتري ليتيوم-يون) Christof Sommitsch Graz University of Technology استرالیا فنی مهندسی- تولید
  8 سعید رعیتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی کمپلکس های باز شیف تثبیت شده روی نانو ذرات مغناطیسی: سنتز، ساختار کریستالی و کاربرد آنها به عنوان نانوکاتالیست های موثر و قابل بازیافت برای اکسایش ترکیبات آلی Andrzej Wojtczak Nicolaus Copernicus University لهستان علوم پایه
  9 سید محمد موسوی خویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد پوشش سرامیکی روی تیتانیوم به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی مصطفی اورگن دانشگاه فنی استانبول ترکیه فنی مهندسی- تولید
  10 علی طاهری میرقائد دانشگاه تهران بررسی سمیت حاد و اثرات مزمن سموم فلونیکامید و لوفنورون بر شاخص های بیوشیمیایی، هورمونی و آنتی اکسیدانی خون و آسیب های بافتی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) Amalia Perez-Jimenez Univerdity of Granada اسپانیا کشاورزی- زیست جانوری
  11 محمود مرادی دانشگاه ملایر  بررسی جوشکاری غیر همجنس فلزات فولاد/آلومینیوم توسط لیزر Prof. Alexander Kaplan Lulea University of Technology, Sweden سوئد فنی مهندسی- تولید
  12 مرتضی بختیاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مدلسازی عددی انتقال رسوب رودخانه اروند دکتر سامر عدنان دانشگاه بصره عراق عراق فنی مهندسی- آب
  13 نصیر اسکندی دامنه دانشگاه جیرفت کاوش و بررسی باستان شناسی محوطه باستانی ورامین جیرفت، استان کرمان، ایران Massimo Vidale ماسیمو ویداله Padova , Italy دانشگاه پادوا ایتالیا علوم انسانی- باستان شناسی
  14 علی اکبر موسوی موحدی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک رادیکال های آزاد غیر متعادل ایجاد شده از اثر محصولات صنعتی بر پروتئین ها Luciano Saso Sapienza University of Rome, Department of Physiol ایتالیا علوم پایه-سلامت
  15 حمدالله اکوانی یاسوج بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و ارایه راهکارهاي نوین مقابله با استفاده از تجربه هندوستان در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی Muzaffar Assadi دانشگاه میسور هند علوم انسانی- اقتصادی
  23 طاهر علیزاده دانشگاه تهران ساخت حسگر الکتروشیمیایی یکبار مصرف بدون آنزیم براي تشخیص بیلیروبین به منظور پیش بینی بیماري زردي در نوزادان پروفسور گویچینگ پن دانشگاه جیانگسو -چین چین  
  24 مهدی قدرت شجاعی تربیت مدرس مد ل پویایی زنجیره غذایی آبزیان ذخیره گاه زیست کره حرا (خلیج فارس) با استفاده از ایزوتوپهاي کربن و نیتروژن
A stable isotope model for the Hara Biosphere Reserve food web
   implications for evaluatin gtrophodynamics and the flow of energy
Prof. Dr. Thomas Brey
Thomas.Brey@awi.de 
Alfred Wegener Institute, Helmholtz
Centre for Pol
آلمان  
  25 علی شاهنظری علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري تعیین سهم اجزاي شبکه جریان در اطراف زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاري Henk Ritzema Wageningen University هلند