نشانی: تهران - کارگر جنوبی- بین خیابان روانمهر و لبافی نژاد- بن بست سرود- پلاک 1 

  تلفن 66981543-66981547-66981549-66981539-66486391

صندوق پستی:7788-15875

پست الکترونیک: info@cissc.ir