آقای دکتر محمد صال مصلحیان به عنوان عضو آکادمی علوم جهان (TWAS) برگزیده شد.

ایشان به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال 1397 و عضو هیأت علمی برجسته از بنیاد دانشگاهی فردوسی در سال 1392 انتخاب شده‌اند. همچنین ایشان جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در پنجمین دوره اعطای این جایزه را دریافت کرده است.

عضویت در سه دوره شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران و سردبیری دو نشریه آن، محقق ارشد وابسته به مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تریسته ایتالیا، محقق غیر مقیم IPM، عضویت در هیأت تحریریه 4 مجله خارجی با نمایه JCR، سردبیری 3 مجله دیگر با نمایه WOS-JCR از انتشارات اسپرینگر، مدیریت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جمعی، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد بخشی از فعالیت‌های اجرایی دکتر مصلحیان است.