ارزیابی شناسه‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری وسازمانهای بین‌المللی

آغاز فرایند ارزیابی فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال 1400

جهت تکمیل فرم مورد نظر و بارگذاری مدارک لازم به سامانه مدیریت  پژوهش مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی مراجعه فرمایید.