اسامی پذیرفته‌شدگان برنامه پژوهشی مشترک ایران و فرانسه (جندی شاپور)

کمیته مشترک ارزیابی طرح‌های پژوهشی مشترک برنامه جندی شاپور ، تصمیم نهایی خود را در خصوص طرح‌های پذیرفته شده سال 1398 اعلام نمودند.

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش فرهنگی سفارت فرانسه پس از بررسی 41 طرح ارسال شده به مرکز، 15 طرح را به عنوان منتخب و 7 طرح را به عنوان رزرو برای حمایت مالی انتخاب نمودند که به شرح جدول زیر به اطلاع می‌رسد .

لیست پذیرفته شدگان جندی شاپور