اطلاعیه جدید مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به اطلاع دانشگاهیان و پژوهشگران می‌رساند، موضوعات و عناوین پژوهشی جدید به لیست اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات اضافه شده است

اطلاعیه:

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به اطلاع دانشگاهیان و پژوهشگران می‌رساند، موضوعات و عناوین پژوهشی جدید به لیست اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات اضافه شده است، لذا جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور این فرصت را خواهد داشت که هم‌اکنون و همچنین در بازه‌های زمانی مشخص در آینده، اولویت‌های پژوهشی جدید مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی را مشاهده نمایند.

مشاهده لیست اولویت‌های پژوهشی