امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی وزارت عتف و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت

امضای تفاهم نامه مشترک بین مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

در راستای بهره‌مندی بهینه از امکانات موجود و همچنین جهت تحقق اهداف مشترک و توسعه همکاری‌ها در زمینه فعالیت های پژوهشی علمی بین المللی، تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 5/7/99 به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه برای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و بین المللی طرفین در زمینه های بهره مندی آنها از امکانات یکدیگر در حوزه‌های پژوهشی، علمی بین‌المللی و همکاری در ارائه اولویت‌های پژوهشی بخش صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

در قالب این تفاهم‌نامه، پروژه مشترک بین‌المللی به منظور بسط و گسترش فعالیت های علمی بین المللی و با هدف ارتقای علمی و فنی ایران در جهان و همچنین استفاده بهینه از فناوری‌های نو در زمینه صنعت تعریف شده است. همکاری در پروژه‌های مشترک پژوهشی و برگزاری همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، سمینارها و کارگاه های علمی بین المللی و اجرای برنامه های آموزشی کاربردی کوتاه مدت مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، و سایر همکاری های لازم در زمینه تبادل استاد و پژوهشگر، در این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

با اجرای این تفاهم نامه می توان ثمره این اقدام را بصورت عینی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش های پژوهشی کشور مشاهده کرد.