برنامه حمایت مالی از دانشجویان دکترا برای شرکت در همایش‌های بین‌المللی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های میان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، تسهیلات مالی برای شرکت دانشجویان واجد شرایط در همایش‌های بین‌المللی و ارائه مقالات مستخرج از رساله‌های دکترا را فراهم می‌کند.مرکز ارائه مقالاتی را در اولویت قرار می‌دهد که منجر به دانش‌افزایی در عرصه‌های مختلف علمی شوند و یا در راستای رفع نیازهای کلان کشور باشند.