برگزاری نشست آشنایی با دفتر مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت عتف با حضور معاون این مرکز و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

نشست آشنایی با دفتر مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت عتف با حضور معاون این مرکز و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد صبح امروز در تالار اندیشه دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد ، معاون دفتر مطالعات و همکاری های بین المللی در این نشست گفت: مرکز مطالعات از سال 1378 شروع به کار کرده است تا به نیازهای پژوهشی کشور در حوزه وزارت علوم با لینک بین المللی پاسخ دهد.
دکتر جاسب نیکفر اهداف مرکز مطالعات را مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی کشور با استفاده از پژوهشگران، بررسی و ارزیابی حضور مستمر ایران در عرصه های تولید دانش در جهان و کمک به ارتقای آن، برنامه ریزی برای همایش های علمی بین المللی، شناسایی امکانات علمی و ... عنوان کرد و گفت: پروژه های مشترک مرکز با محققان خارجی در قالب طرح هایی با عناوین جندی شاپور، سیمرغ، ICARD، آیسد و ICRP انجام می گیرد.
دکتر نیکفر با تاکید بر اینکه بخش اصلی کار مرکز مطالعات، حمایت مالی از پروژه های بین المللی است گفت: این حمایت ها که با هدف ارتقای کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دکتری همچنین ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی صورت می گیرد تا سقف 40 میلیون تومان است. در صدد هستیم تا مبلغ حمایت را برای سال آینده افزایش دهیم.
معاون دفتر مطالعات و همکاری های بین المللی در این نشست همچنین به تشریح برنامه های مرکز پرداخت. دکتر نیکفر گفت: یکی از این برنامه ها، طرح جندی شاپور است. مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. بر اساس این برنامه سالانه 15 پروژه بین المللی با همکاری یکی از عضای هیات علمی دانشگاه ایران و یک همکار فرانسوی انجام می گیرد. دانشگاه یزد تاکنون در دو مورد تحقیقاتی بر اساس طرح جندی شاپور مورد حمایت قرار گرفته است. علاوه بر این برنامه ای با ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم به طوری که یک عضو هیات علمی ایران و یک ایرانی که در یک دانشگاه خارجی هست می توانند پروژه های مشترک تعریف کرده و مورد حمایت قرار بگیرند.
دکتر نیکفر حمایت از کنفرانس ها و همایش های بین المللی را یکی دیگر از اهداف مرکز عنوان کرد و گفت: تاکنون با 34 کشور از سراسر جهان فعالیت مشترک علمی داشتیم. دانشگاه یزد نیز یک مورد از این حمایت بهره مند شده است. همچنین تاکنون دانشگاه یزد در یک مورد از برنامه سیمرغ با همکاری کشور آلمان استفاده کرده است و سه طرح ICRP توسط محققان دانشگاه یزد مورد استفاده قرار گرفته است. این طرح، برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و پژوهشگران برجسته خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقای کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همه ی زمینه‌هاست.
اولویت های پژوهشی مشخص شده است
معاون دفتر مطالعات و همکاری های بین المللی به تدوین و جمع آوری اولویت های پژوهشی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته با بررسی های صورت گرفته، پایش اطلاعات و همکاری همه ی دستگاه ها، اولویت های پژوهشی کشور را دریافت کردیم. این اولویت ها در سامانه طوبی (ثبت طرح های پیشنهادی پژوهشی و مطالعاتی مرکز) قابل دسترسی است. محققان می توانند بر اساس علاقه مندی خود و بر اساس اولویت های پژوهشی با مرکز مطالعات همکاری داشته باشند. محققان و پژوهشگران با ثبت نام در سامانه طوبی می توانند درخواست همکاری بدهند. پیشنهاد می کنم طرحی که می خواهید کار کنید نیاز یک دستگاه و نهادی باشد تا گرهی از مشکلات کشور باز کند.
دکتر نیکفر به ارزیابی فعالیت های بین المللی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: فعالیت های بین المللی دانشگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس سنجه هایی که تعریف کردیم وضعیت هر دانشگاه مشخص می شود. نتایج این ارزیابی در کتابچه ای برای استفاده همکاران منتشر خواهد شد. به عنوان مثال بر همین اساس دانشگاه یزد دارای 203 مقاله مشترک بین المللی است که نسبتاً وضعیت خوبی دارد. همچنین نسبت مقاله مشترک بین المللی به اعضای هیات علمی دانشگاه یزد ۸ دهم است.
در پایان این نشست دکتر نیکفر به سوالات اعضای هیات علمی در خصوص روند تصویب طرح های مشترک بین المللی، نحوه ی حمایت های مالی مرکز مطالعات و ... پاسخ داد.