برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی برای کمک به ارتقای کیفیت و کمیت همکاری‌های علمی و تبادل افکار و آرا میان صاحب‌نظران داخلی و خارجی، برگزاری همایش‌های بین‌المللی در موضوعات مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.این مرکز از سال 1389 با برگزاری همایش‌های سالانه به منظور تقویت همکاری‌های علمی، آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های اندیشمندان سراسر جهان و برقراری ارتباط آنها با پژوهشگران داخل کشور، گام‌های موثری برداشته است.