برگزاری یکصد و پنجاه و هفتمین گردهمایی ادواری معاونین و مدیران اداری مالی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یکصد و پنجاه و هفتمین گردهمایی ادواری معاونین و مدیران اداری مالی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار شد.


این جلسه با حضور معاونین و مدیران اداری و مالی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی روز سه شنبه مورخ 11/ 4/ 98 در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران گزارشی از اهداف، ماموریت‌ها و فعالیت‌های مرکز در حوزه پژوهش‌های بین‌المللی و حمایت از پژوهشگران ایرانی ارائه نمودند.
در این نشست موضوعات مرتبط با حوزه اداری، مالی و بودجه، مطرح و حاضران با بیان نظرات خود نسبت به جمع بندی و اتخاذ رویه مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.