حمایت از طرح‌های الگوهای ارزیابی نهادهای علمی بین‌المللی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی از طرح‌های منتخب در راستای الگوهای ارزیابی نهادهای علمی بین‌المللی حمایت به عمل می‌آورد. از کلیه پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری دعوت می‌شود طرح‌نامه‌های پیشنهادی خود را در قالب برنامه‌های پژوهشی این مرکز در موضوعات زیر از طریق سامانه پژوهشی این مرکز به نشانی (http://rms.cissc.ir) ارسال نمایند. لازم به ذکر است حضور همکار بین‌المللی برای انجام طرح‌های ذیل، مانند سایر پروژه‌های مرکز ضروری است.

 

موضوعات مورد نظر:

تجربه دانشگاه‌های خارجی در برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

- چگونگی برگزاری کلاس‌های غیرحضوری دانشگاه‌ها و شیوه برگزاری دوره ها

- تسهیلات و زیرساخت‌های مهیا شده از سوی دانشگاه‌ها برای اجرای آموزش‌های غیرحضوری (برای استادان و دانشجویان)

- چگونگی نظارت استادان بر فعالیت‌های تحصیلی دانشجویان

- چگونگی نظارت دانشگاه بر فعالیت‌های تدریس استادان

- چگونگی ارزشیابی کارایی آموزشی غیرحضوری

- برنامه‌ریزی دانشگاه برای استمرار آموزش غیرحضوری در دوران پسا کرونا

 

تجربه مراکز پژوهشی خارجی در فرایند پژوهشی غیرحضوری در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

- چگونگی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران به صورت غیرحضوری

- تسهیلات و زیرساخت‌های مهیا شده از سوی مراکز پژوهشی برای فعالیت پژوهشگران

- چگونگی نظارت موسسه پژوهشی بر فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران

 

ساختار حکمرانی در دانشگاه‌های جهان

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

- ساختار سیاست‌گذاری (هیات امنا) و وظایف آنها در دانشگاه‌های برگزیده جهان (دانشگاه‌های برتر در رتبه‌بندی جهان)

- ساختار مدیریتی( ارکان اجرایی) و وظایف آنها در دانشگاه‌های برگزیده جهان

- منابع مالی (درآمد، هزینه) دانشگاه‌های برگزیده

- ساختار نظارتی دانشگاه‌های برگزیده و وظایف آنها

بررسی تطبیقی نظام ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های جهان

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

- اصول و سیاست‌های حاکم بر ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برگزیده جهان

- روش بررسی پرونده‌ای ارتقای اعضای هیات علمی ( مراحل اجرایی و مراجع رسیدگی به درخواست‌های ارتقای متقاضیان)

- مقایسه تطبیقی اصول، سیاست‌ها و روش‌های ارتقا در دانشگاه‌های برتر جهان

- مقایسه تطبیقی اصول، سیاست‌ها و روش‌های ارتقا در پژوهشگاه‌های برتر جهان