دکتر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران سخنران افتتاحیه رویداد بین‌المللی "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها"

دکتر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران سخنران افتتاحیه رویداد بین‌المللی "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها"ی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری خواهند بود.

نخستین همایش بین‌المللی "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها"با سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آغاز خواهد شد، این همایش بین‌المللی توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 17 و 18 مهرماه سال 1398 در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.
رویداد بین‌المللی "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها" با حضور وزرای محترم امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاددانان، اساتید و پژوهشگران برجسته داخلی و بین‌المللی، روسای دانشگاه‌ها و  نخبگان حوزه اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، به منظور ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و برخورد هدفمند با تحریم‌ها برگزار می‌شود.