راه اندازی سامانه مدیریت پژوهش

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به منظور توسعه خدمت رسانی و مدیریت یکپارچه، سامانه مدیریت پژوهش به نشانی اینترنتی زیر را راه اندازی کرد http://rms.cissc.ir

 

این سامانه قابلیت مدیریت جامع برنامه های پژوهشی مرکز را دارد و از این پس جایگزین سامانه طوبی خواهد بود.