سومین فراخوان برنامه پژوهشی شمس تبریزی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در راستای دستیابی به رسالت دیپلماسی علم و فناوری، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و فناوری کشور ترکیه (توبیتاک)، سومین فراخوان طرح‌های پژوهشی دو کشور با عنوان شمس تبریزی را برگزار می نماید.

 علاقمندان جهت ثبت طرح‌نامه و مشارکت می‌توانند از تاریخ 1400/12/1 لغایت 1401/03/09 به سامانه مرکز به نشانی rms.cissc.ir مراجعه نمایند.