سیمرغ

برنامه سیمرغ از سال 1389 به منظورفراهم‌آوردن زمینه‌های لازم برای آشنایی، تبادل علمی و همکاری صاحب‌نظران دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف علم و فناوری با اندیشمندان ایرانی آغاز شد.

 

 تأکید اصلی این برنامه بر ایجاد فرصت‌ آشنایی بیشتر استادان و دانشجویان دانشگاه‌های کشور با پژوهشگران و اندیشمندان خارجی در نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی است. وجه تمایز برنامۀ سیمرغ با دیگر برنامه‌های حمایتی این مرکز،  برگزاری نشست‌های علمی در یک یا چند دانشگاه در شهرستان‌های مختلف به‌ویژه در مناطق کمتر پیشرفتۀ کشور با حضور پژوهشگر خارجی است.