فراخوان دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری (STID)

 

این فراخوان از سال 1401 آغاز شده است و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی کشورمی‌توانند با ارائه طرح­نامه به انجام مطالعات در حوزه های زیر بپردازند. طرح‌هایی در این فراخوان در اولویت قراردارند که در خصوص تعاملات بین المللی راهکارهایی برای ارتقا دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری ارائه نمایند و در سیاستگذاری­های مرتبط با این حوزه راهگشا باشند.

اهداف این فراخوان:

  • چگونگی ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم، فناوری و نوآوری در سطح جهان
  • چگونگی گسترش دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری
  • راهکارهای برقراری روابط موثر آموزشی، پژوهش و فناوری با کشور های منطقه و جهان
  • بررسی و ارائه راهکار برای برنامه ریزی و مدیریت بهینه ی دانشجویان خارجی