فراخوان سال 1397

اولویت های پژوهشی سال 1397

حمایت از طرح¬های پژوهشی ICRP,ICARD,Gundishapur
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در نظر دارد در راستای دستیابی به رسالت علمی و پژوهشی و ارتقای سطح عملکرد جامعه‌ی علمی کشور و بر اساس نظام جامع وزارت عتف، نسبت به حمایت از طرح‌های پژوهشی با رویکرد بین‌الملل به شرح ذیل اقدام نماید :


• اصلاحات ساختار اقتصادی 
• موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست
• بیکاری
• فساد سیستمی
• ناامیدی در مورد آینده
• سرمایه اجتماعی
• بحران ریز گردها
• بین¬المللی سازی آموزش عالی
• اولویت‌های سلامت
لذا از کلیه‌ی محققان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، دعوت بعمل می‌آید تا نسبت به ارائه طرح‌های پیشنهادی در راستای اولویت-های مرکز و تکمیل فرم پیشنهاد خود به سامانه طوبی مراجعه فرمایند. 
 ضمنا از سایر پیشنهادات علمی بین‌المللی در حوزه‌های دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار باشند استقبال خواهد شد.

لیست اولویت های پژوهشی