فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1398 تا تاریخ 21 شهریور تمدید شد

فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1398 تا تاریخ 21 شهریور تمدید شد

 

اطلاعیه:

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اطلاع پژوهشگران و جامعه علمی کشور می‌رساند، برنامه پژوهشی جندی شاپور(برنامه پژوهشی مشترک ایران و فرانسه) تا تاریخ 21 شهریور 1398 تمدید شده است.

ورود به صفحه فراخوان