فراخوان طرح‌های پژوهشی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌‌رساند، سامانه طوبی مرکز مطالعات از تاریخ اول اردیبهشت ماه به جهت ثبت طرح‌های پژوهشی بازگشایی شده است، لذا جامعه دانشگاهی کشور قادر خواهد بود، طرح‌های پژوهشی خود را، از تاریخ ذکر شده در این سامانه ثبت نماید. گفتنی‌ست روند ارزیابی طرح‌های پژوهشی، هرسه ماه یک‌بار انجام می‌شود.

 

ورود به سامانه RMS