نشست مشترک مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران

نشست مشترک مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران،در خصوص ارزیابی و تصویب طرح‌های پذیرفته شده جندی شاپور در سال 1398، در محل مرکز مطالعات برگزار شد.


در این نشست که با حضور آقای دکتر صدری‌نسب رئیس مرکز مطالعات و آقای ژان کریستوف بونته نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران برگزار شد، طرفین  ضمن تاکید بر همکاری‌های مشترک خود در قالب برنامه پژوهشی جندی شاپور، با تصویب نهایی 15 طرح در قالب این برنامه موافقت نمودند، همچنین پس از ارزیابی نهایی طرح‌ها، 7 طرح به عنوان رزرو (طرح‌های جایگزین) رتبه بندی شدند. 
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در راستای حمایت از دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران و با هدف یاری رساندن به جامعه دانشگاهی و پژوهشگران برتر کشور، اجرای برنامه پژوهشی مشترک جندی شاپور را از سال 1383 در دستور کار خود قرار داده است.
این برنامه که شامل پروژه‌های مشترک علمی پژوهشی گروه‌های پژوهشگر ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها همچون علوم انسانی و اجتماعی، علوم پزشکی، علوم پایه، محیط زیست و زیست‌شناسی میشود، هرساله طی فراخوانی و در اردیبهشت ماه هر سال از سوی دو کشور ایران( مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی) و فرانسه (موسسه کامپوس فرانس) منتشر میشود.  
لازم به ذکر است مرکز مطالعات در انتخاب پروژه‌های برنامه جندی‌شاپور برای موارد ذیل اولویت قائل است:
    پروژه‌هایی كه همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛
    پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛
    پروژه‌‌هایی كه باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی-اقتصادی شوند