نقل مکان مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

نقل مکان مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

با سلام 

با توجه به جا به جایی مرکز به محل جدید واقع در خیابان کارگر جنوبی،بین خیابان روانمهر و خیابان لبافی نژاد،بن بست سرود پلاک 1 ، خواهشمند است جهت ارتباط با مرکز با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.

66486391 - 66486731 - 66486552