کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

کنفرانس اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در راستای اجرای ماده یک اساسنامه مرکز و دستیابی به اهدافی همچون –برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی – و براساس مصوبه هیات امنا و با همکاری روسا و مدیران گروه دانشکده‌های اقتصاد تهران و شهرستان‌ها در تاریخ 17 و 18 مهرماه 1398 برگزار خواهد شد. مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی با بررسی‌های انجام شده و با مطالعه همه‌جانبه در خصوص اولویت‌های پژوهشی کشور و با استناد به نتایج تحقیقات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که اولین اولویت آن "ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی" می‌باشد، این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و کنفرانس سالیانه خود را به موضوع "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها" اختصاص داده است.

مرکز مطالغات و همکاریهای علمی بین المللی برگزار میکند
کنفرانس اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در راستای اجرای ماده یک اساسنامه مرکز و دستیابی به اهدافی همچون –برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی – و براساس مصوبه هیات امنا و با همکاری روسا و مدیران گروه دانشکده‌های اقتصاد تهران و شهرستان‌ها در تاریخ 17 و 18 مهرماه 1398 برگزار خواهد شد.


مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی با بررسی‌های انجام شده و با مطالعه همه‌جانبه در خصوص اولویت‌های پژوهشی کشور و با استناد به نتایج تحقیقات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که اولین اولویت آن "ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی" می‌باشد، این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و کنفرانس سالیانه خود را به موضوع "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها" اختصاص داده است.
اولین جلسه شورای راهبردی کنفرانس اقتصاد جهانی و تحریم‌ها با حضور دکتر مسعود صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکارییهای علمی بین امللی و دکتر حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دکتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر ناصر هادیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر هرمزی مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ 1397/06/03 در محل مرکز مطالعات تشکیل شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، محورهای اصلی جهت تدوین برنامه‌های همایش به تصویب رسید، این محورها عبارتند از:
-تحریم‌های منصفانه
-تحریم‌ها، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل
-تاثیر تحریم‌ها بر ایران
-تحریم‌های آمریکا علیه ایران
-هنر، رسانه و تحریم‌ها
نظم جهانی و تحریم‌ها
مطالعه تطبیقی، مورد مطالعاتی تحریم‌ها

همچنین در این همایش که با مشارکت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و وزارت امورخارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد، از دانشمندان و چهره‌های شاخص اقتصادی جهان دعوت به عمل آمده است.