رئیس مرکز

 

 
 

دکتر مسعود صدری‌نسب

دکترای فیزیک دریا از دانشگاه فلیندرز استرالیا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیک : masoud.sadri@cissc.ir

 

 

 

 

روسای پیشین

دکتر سعیده لطفیان

دکتری علوم سیاسی- دانشگاه میشیگان، آمریکا
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مدت ریاست: 1393 تا 1396

 

دکتر حسین محمدی دوستدار

دکتری عمران- دانشگاه آتاوا، کانادا
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور
مدت ریاست: 1385- 1393

 

دکتر رضا منصوری

دکتری فیزیک- دانشگاه وین، اتریش
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
مدت ریاست: از بدو تاسیس تا سال 1384