برنامه اجرایی مرکز

 

1. حمایت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی بین‌المللی در مراکز علمی کشور

2. برنامه دعوت برای پژوهش مشترک ( ICRP )

3. برنامه پژوهشی جندی‌شاپور

4. پشتیبانی از حضور ایران در سزامی

5. حمایت از شرکت دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی

6. دعوت از اندیشمندان در قالب برنامه سیمرغ

7. انجام طرح‌های مطالعاتی در زمینه شناخت فضای علم و فناوری کشور و امکانات بین‌المللی

8. حمایت از سفرهای علمی

9. برگزاری همایش‌های سالانه همکاری‌های علمی بین‌المللی

10. پی‌گیری تفاهم نامه‌های موجود بین وزارت علوم و سایر کشورها

11. سایر فعالیت‌ها (تواس‌، سرن‌، هفته پژوهش‌، رتبه‌بندی‌، کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی)