هیات امنا و کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی:
1- دكتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
2- دكتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
3- دكتر مسعود صدری‌نسب؛ رئیس مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر هیات امنا
4- دكتر پیمان صالحی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی
5- دكتر قاسم عموعابدینی؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:
1. دكتر مسعود برومند
2. دكتر حسین سالار آملی
3. دكتر سید محمد کاظم سجادپور
4. دكتر احمدرضا بهرامی
5. دکتر محسن محبی
6. دکتر علی خاکی صدیق

اعضای کمیسیون دائمی
1. دكتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه 
2. دكتر پیمان صالحی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی 
3. دكتر مسعود صدری‌نسب؛ رئیس مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر كمیسیون‌دائمی
4. دکتر حسین راغفر
5. دکتر محمدرضا تخشید
6. دکتر مصطفی ترک زهرانی
7. دكتر عطااله کوهیان