ساختار تشکیلاتی

رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی: دکتر مسعود صدری‌نسب