مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

تماس با ما

 

آدرس:بزرگراه آزادگان- مسیر شمال به جنوب- احمدآباد مستوفی- بعد از میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب- خیابان شهید احسانی راد
کد پستی:3353136846
صندوق پستی:33535111
تلفن:56276026 و 2-56276031-21-98+
پست الکترونیکی : rdec@irost.ir
وبگاه:www.irost.org/rdec

 

دانلود مسير سازمان