مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

دوازدهمین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی غشایی (MST2015)

1394
6
1
دوازدهمین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی غشایی (MST2015) در تاریخ 10 آبان 1394 تا 12 آبان 1394 توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.
دوازدهمین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی غشایی (MST2015) در تاریخ 10 آبان 1394 تا 12 آبان 1394 توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.
تاریخ برگزاری: 10 آبان
MST12_poster1394 تا 12 آبان 1394
برگزار کننده:دانشکده فنی دانشگاه تهران
محل برگزاری: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1394/4/10
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/5/8
مهلت ثبت نام: 1394/6/9
این کنگره با محوریت موضوعات ذیل برگزار خواهد شد:
Membrane for Fuel Cell & Energy Applications
Membrane for Gas and Vapor Separation
Membrane in Petroleum Industries
Membrane for Water and Wastewater Treatment
Membrane for Bio-Refinery Applications
Bio-Membranes
Nano-Membrane
Membrane Bioreactors
Advanced Materials for Membrane Fabrications
Membrane Contactors and Multifunctional Reactors
Membranes Characterization and Modification
Membranes for Food and Bio-Product Applications
Membrane for Pharmaceutical and Medicine Applications
Modeling and Simulation