مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

پیگیری برای حل مشکل آب شهرک‌های صنعتی تهران

1394
7
15
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران از پیگیری این سازمان برای حل مشکل آب شهرک های صنعتی استان تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آب ایران، علی سلیمانی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه برخی از شهرک های صنعتی استان، مشکل آب داشته و دارند، اظهار کرد: با رایزنی هایی که با وزارت نیرو در این زمینه انجام شد تلاش کردیم مشکل آب این شهرک ها را حل کنیم.
وی با اشاره به معضل آب در برخی شهرک های استان تهران ادامه داد: برخی از شهرک های صنعتی با مشکل آبرسانی مواجه بودند که تا حد زیادی این مشکلات حل شده و وضعیت تاکنون بهبود یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران برنامه هایی در این زمینه وجود دارد که مشکل آب شهرک های صنعتی به طور کامل حل شود.
پیش از این سید ابریشمی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفته بود که برخی از شهرک های صنعتی در کشور با مشکل آب مواجه هستند که یکی از این شهرک ها شمس آباد است.
وی این را هم گفته بود که بر اساس برنامه، اعتباری برای حل این مشکل در نظر گرفته شده و قصد انتقال آب از تهران به این شهرک را داریم که این موضوع در حال انجام است.