مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

كارگاههاي تخصصي خارجي

10
2
1394
مرکز نمک‌زدایی و محیط زیست سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در اجلاس تخصصی، کارگاه و نمایشگاه فناوری نمک‌زدايي چشم­­‌انداز همکاری­‌های کشورهای عضو IORA» حضور يافت.
29
1393
مقایسه بین روش های مختلف شیرین سازی آب اسمز معکوس یا روش های تبخیری؟