مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

امکانات و تجهیزات

-آزمایشگاه ها و تجهیزات موجود و مورد نیاز

در حال حاضر در پژوهشكده های فناوريهاي شيميايي و زیست فناوری سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران امكانات آزمايشگاهي چندي در رابطه با اين مركز وجود دارد. علاوه بر آن امكانات ساير پژوهشكده ها و آزمايشگاه هاي مرجع سازمان پژوهشها نيز  قابل استفاده خواهد بود.  برخي از تجهيزات موجود به شرح زير مي باشد

 • دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت الکتریکی (Conductometer)
 • جارتست
 • فتومتر
 • انکوباتور یخچال دار
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول
 • کدورت سنج
 • راکتور اشعه ماوراءبنفش به همراه پمپ و فیلتر 5 میکرون (در مقیاس بنچ)
 • ژنراتور ازن و ساخت سیستم در مقیاس بنچ
 • دستگاه تست فرایندهای NF/RO در مقیاس مینی پایلوت
 • دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي و مايع
 • دستگاه اسپكتروسكوپي زيرقرمز (FTIR)
 • دستگاه جذب اتمي
 • ميكروسكوپ الكتروني (SEM)
 • دستگاه اولتراسوند
 • آون و انکوباتور
 • دستگاه طیف سنج UV-Vis
 • دستگاه لایه نشانی پتانسیواستات- گالوانواستات
 • دستگاه سانتریفیوژ معمولی و آون دار

 
در اين مركز ايجاد 6 آزمايشگاه تخصصي به شرح زير ديده شده است:

 • آزمايشگاه آب  
 • آزمايشگاه پساب
 • آزمايشگاه ريزگردها
 • آزمايشگاه فرايندهاي غشايي
 • آزمايشگاه آناليز دستگاهي
 • آزمايشگاه تست در مقياس روميزي و پایلوت

برای تکمیل تجهيزات تخصصي، امكانات آزمايشگاهي زير مورد نیاز است:

 • BOD، COD و TOCمتر
 • دستگاه اندازه گیری آلاینده های گازی و ذرات ريزگرد
 • هود بیولوژیک و اتوكلاو
 • شیکر انکوباتور
 • بیوراکتورهای غشایی برای تصفیه بیولوژیکی پساب
 • دستگاه اندازه گیری پرتابل شدت جریان آب
 • اندازه گيري كشش غشاء
 • كوره‌ در اندازه‌هاي مختلف با قابليت برنامه‌ريزي
 • پمپ‌ها و سانتريفوژ با امكان ايجاد هد متوسط و بالا
 • تجهيزات عمومي نظير ترازو، یخچال و فریزر، هیتر مگنت، کامپیوتر و ....
 • دستگاه اندازه گيري ساختار ذرات
 • دستگاه اندازه گيري ابعاد ذرات بر پايه ليزر
 • دستگاه اندازه گيري پتانسيل زتا  
 • دستگاه اندازه گيري ذرات نانو
 • Scanning Atomic Force Microscope
 • تخلخل سنج Mercury Porisimeter
 • دستگاه اندازه گيري الكترو سينتيك  
 • زاويه سنج زاويه تماس
 • يك واحد غشايي سراميكي
 • تجهيزات مورد نياز نمك زدايي فشار بالا 
 • واحد تست فيلتراسيون نانو براي آب هاي لب شور
 • واحد تست اسمز معكوس براي آب دريا و آب لب شور  
 • سیستم های فیلتراسیون غشایی فشار پايين (میکروفیلتراسیون و نانوفیلتراسیون) در مقیاس بنچ
 • واحد غشاي مسطح
 • Differential Scanning Calorimetry (DSC)
 • دستگاه  اندازه گیری SDI (Silt Density Index)