مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

اهداف و برنامه ها

اهداف مركز منطقه ­ای نمک زدایی  و محیط زیست
تشویق و استفاده از فن آوری ها و روش هايی مناسب برای تقویت، حفظ و استفاده کارآمد از آب از طریق جمع آوری آب باران، حفاظت از آب و استفاده مناسب از فن آوری های شیرین سازي در منابع آب، استفاده مجدد از آب، کنترل آلودگی آب، تصفيه آب، فرآوري آب، سايرعلوم و فن آوری هاي آب و جداسازی املاح از آب حفاظت از محیط زیست، به خصوص منابع آب و دفع کنسانتره (شورابه) از جمله اهداف اصلی این مرکز است.

 

تلاش به انجام اهداف زير توسط مركز به انجام خواهد رسيد:
 • ترویج آگاهی از ارزش واقعی آب و تقویت آن توسط شیرین سازي آب
 • ترویج و حمایت از استفاده از شیرین سازي آب برای برآوردن نیازهای مردم كشور و در دسترس بودن آب شیرین تمیز و مقرون به صرفه، برای استفاده انسان و توسعه اقتصادی
 • تشويق تحقیق، توسعه و بهره برداری مناسب از نمک زدایی، فن آوری های نمك زدايي و استفاده مجدد از آب و پساب
 • تشویق استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در مورد کیفیت آب، اطلاعات اقیانوس شناسی و غیره برای کل کشور
 • تبادل، ترویج، ارتباطات و انتشار اطلاعات در مورد فن آوری های نمك زدايي
 • تشویق به توليد و توسعه غشاهاي بومی برای کاربردهای مختلف
 • تشویق ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رابطه با فن آوری های نمك زدايي
 • تشویق و ترویج استقرار استانداردها، مشخصات و روش هاي مربوط به شيرين سازي آب
 • همکاری و برقراری ارتباط با نهادها و شركت هاي ملی و بین المللی دولتي و خصوصی در امور مربوط به تحقیق، توسعه و بهره برداری مناسب از فناوري هاي شيرين سازي و استفاده مجدد از آب و پساب
 • اجرا و ارتقاء آموزش هاي صنعتي و صدور گواهینامه
 • تشویق و ترویج استفاده موثر از انرژی برای آب و سایر فرآیندهای جداسازی
 • ايجاد رشته يا گرايش هاي جديد در زمينه نمك زدايي و ترويج تربيت فارغ التحصیلان ایرانی با مهارت های خاص در نمك زدايي
 • ايجاد همکاری های بین المللی بین واحدهاي تحقيق و توسعه ايراني با موسسات تحقيقاتي و شركت هاي خصوصي و انجمن هاي نمك زدايي
 • تشویق و ارائه دوره های کوتاه مدت علمی و بورس هاي علمي از طریق همکاری تحقیقاتي با کشورهای عضو همكاري منطقه اي كشوري حاشيه اقيانوس هند (IOR)
 • انتشارمقالات در مجلات علمی و حرفه ای و ثبت اختراع
 • انتشار مجلات تحقيقاتي در زمینه های مربوط به نمك زدايي
 • برگزاري کارگاهها، سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه هاي تخصصي
 • ایجاد مرکزيت تجهيزات نمک زدایی، بهبود فن آوری های نمك زدايي در مقیاس پایلوت و آزمایشگاه های مربوطه
 •  ارتقای توسعه کسب و کار منطقه ای در زمينه شیرین سازي و فناوری های مرتبط
 • تبدیل شدن به یک مرکز پژوهشی پایدار از تجاری سازي و همكاري هاي صنعتي
 • اهداف دیگري ممکن است در زمان هاي مختلف توسط مركز ارائه گردد.