اخبار و اطلاعیه‌ها

فدراسيون سران علمي ايران از زير مجموعه بنياد ملي نخبگان حمايت هاي گوناگوني را به اعضا هيات علمي و دانشجويان دكترا در زمينه هاي مختلف مي نمايد: علاقمندان جهت اطلاع بیشتر به سایت سايت https://isef.ir مراجعه نمایند.
مطابق برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي صورت پذيرفته اين كارگاه در دو بخش، مجموعأ به مدت 8 ساعت در روزهای شنبه 21 / 08 / 1401 و شنبه  28/ 08 / 1401 در سالن اندیشه از ساعت 8:30 الي 12:30 برگزار خواهد شد.
جهت آشنايي دانشجويان با فعاليت شركتهاي مستقر در مركز رشد، بازديدی براي دانشجويان پژوهشكده فناوريهاي شيميايي از واحدهاي فناور مركز رشد سازمان در حوزه شيمي و همچنين آي كن در تاریخ 9 آبان ساعت 9 تا 12 در نظر گرفته شده است.