جدول عناوین طرح واره های مربوط به مصاحبه دکتری سال 1400 منتشر شد
فایل راهنما و لینک جدید حضور در کارگاه مجازی طرح آزمایش سطح پاسخ را از لینک زیر دریافت نمایید
جهت دانلود لینک و حضور در کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید
فایل راهنمای حضور در کارگاه دوشنبه 27/11/1399 را از این قسمت دانلود نمایید.
جهت ورود به کارگاه تقلید زیستی از لینک زیر استفاده نمایید.
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید